11+

Workshop: Mauglí

Tvořivá dílna navazující na zhlédnuté představení je určena žákům 2. stupně ZŠ. Jejím cílem je bezprostřední reflexe viděného a rozvíjení témat inscenace – fungování kolektivu a jeho vnitřních pravidel, spolupráce ve skupině a zamyšlení se nad tématem: jedinec versus skupina. Žáci si současně prakticky vyzkouší základy divadelní práce a seznámí se se základními divadelními pojmy.

Délka trvání je 60 minut.

Termíny představení

Naši partneři:

Mediální partneři

Divadlo Radost

příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno-Zábrdovice

IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
DS: k6dkmq9