Festival Radosti 2023

LOUTKA – OBJEKT – ARTEFAKT

7. – 15. 10. 2023

Festival Radosti je soutěžní přehlídka divadla nových forem pro děti, dospívající i dospělé diváky, kterou jednou za dva roky pořádá brněnské Divadlo Radost. Festival přiváží do Brna výběr výjimečných, inovativních a experimentujících představení, která svou formou překračují hranice tradičního divadla a kombinují divadlo s dalšími žánry, jako je nový cirkus, tanec, výtvarné umění, multimédia a mnoho dalšího.

Společným jmenovatelem festivalových představení je propojení zdánlivě neživé hmoty a živého herectví, výrazné výtvarné pojetí, stejně jako představování nových tvůrčích postupů, experimentování s formou či hledání dramaturgické a režijní vize, která reflektuje naši současnost.

Festival Radosti je festivalem mezinárodním a je otevřen jak divadlům profesionálním, tak amatérským.

Festival jsme slavnostně zahájili 7. října v 18 hodin premiérou inscenace Krysař režiséra Patricka Simse.

Hlavní cenu poroty ve složení Milada Boráros, Eva Farkašová a Robert Jarosz, získala inscenace Bílý tesák od Divadla DRAK za brilantní koncepci a její řemeslně skvělé provedení v kombinaci s neodolatelným humorem a živou hudbou. Naše porota rovněž udělila cenu inscenaci Bezbřehá od Grupa Coincidentia, za vytvoření odvážného, radikálního, emočně působivého a zároveň divácky srozumitelného divadelního experimentu. Ocenění získala i inscenace OkololO z produkce Bratislavské bábkové divadlo za vitální energii, za citlivou vnímavost vůči dětskému divákovi, bohatou nápaditost a škálu použitých forem. A na závěr netřeba opomenout ani ocenění pro inscenaci Zakázané děti – Korczakův příběh od Teatr Lalek Banialuka. Porotu si získala její dramaturgicko-režijní koncepce, působivá narace, herecká akce a autentickým zpracováním tematiky absurdity lidského násilí na nevinných dětských obětech.

Detailní verdikt poroty včetně anglické verze naleznete zde.

ZHODNOCENÍ  FESTIVALU Z POHLEDU NAŠI POROTY OMRKNĚTE ZDE

Kontakt:

LUKÁŠ KUS
tajemník festivalu
festival@divadlo-radost.cz
+420 737 925 116

Divadelní představení

Festivalová porota

Ceny na festivalu jsou odrazem osobností členů poroty – a právě proto jsme se ji snažili vybírat neméně pečlivě, jako program. A popravdě – sami jsme zvědaví, co právě tuto porotu osloví a zaujme nejvíc. Jaké ceny udělí, za co a komu – protože i v tom má porota volnou ruku. Je to zkrátka další živé dobrodružství, do kterého jsme se pustili. A jsme zvědaví na výsledek.

Eva Farkašová

Slovenská ilustrátorka, kostýmní výtvarnice a scénografka. Její umělecká tvorba se zaměřuje na oblast divadelní a televizní scénografie, velký prostor v ní má i loutkové divadlo. Vystudovala scénografii na loutkářské katedře pražské DAMU, jejím prvním angažmá bylo Státní loutkové divadlo v Bratislavě. Dnes má za sebou stovky zrealizovaných inscenací pro televizi i divadelní scény po celém světě, stejně jako desítky úspěšných výstav doma i v zahraničí. Je také pedagožkou – učí na bratislavské VŠMU.

Milada Boráros

Nezávislá autorka, dramaturgyně, režisérka a příležitostná scénografka loutkových inscenací. Absolvovala obor dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky DAMU, už během studií spolupracovala coby výtvarnice, loutkoherečka a lektorka s loutkovým divadlem KARROMATO a se sdružením ROZTOČ. Žije a pracuje v Maďarsku, kde se svým mužem, scénografem Szilárdem Borárosem, založila nezávislou tvůrčí dílnu Magamura (Magamura Alkotóműhely). 

Robert Jarosz

Polský divadelní režisér, dramatik a pedagog. Vystudoval režii na katedře loutkářského umění na Divadelní akademii ve Varšavě. Je označován za jednoho z nejzajímavějších polských dramatiků své generace, což dokládá množství cen, které jeho dílo nasbíralo. Je mimo jiné několikanásobným vítězem soutěže her pořádané Dětským uměleckým centrem v Poznani. Představení na motivy jeho textů byla uvedena na prestižních divadelních festivalech. Jeho texty byly čteny na prestižních divadelních festivalech v Gdyni a Varšavě. 

Literární soutěž

Najdeme divadelní hry pro děti a mládež? 

První ročník soutěže původních dramatických textů jsme vyhlásili proto, abychom povzbudili tvůrce, kteří se chtějí dětskému divadlu věnovat. Soutěž neměla žádné věkové omezení a texty byly posuzovány anonymně. Podmínky jsme vyhlásili v září loňského roku a do termínu uzávěrky v půlce března se nám přihlásilo 25 textů. Ty se poté dostaly do spárů poroty soutěže. V ní zasedli dramaturg, vysokoškolský pedagog a bývalý děkan DAMU Miloslav Klíma, režisérka a pedagožka Divadelní fakulty JAMU Zoja Mikotová, loutkářka, herečka a lektorka Dora Bouzková a překladatelka a redaktorka literatury pro děti v nakladatelství Host Pavla Nejedlá. Pokud porota najde text, který bude natolik výjimečný a zajímavý, že si zaslouží první cenu, bude vítěz odměněn částkou 30 tisíc Kč a může se objevit i na jevišti Radosti. Verdikt padne až ve čtvrtek 12. října na Večeru scénických čtení připravených právě ze soutěžních textů či ukázek z nich. Režie se ujmou studenti z ateliéru Michala Zetela na Divadelní fakultě JAMU. Absolutního vítěze literárně dramatické soutěže jsme sice nevyhlásili, ale diváci měli možnost vidět fragmenty ze 2 přihlášených textů: Blbý kecy Kristýny Petiškové a Pohádku o vodě Magdalény Bartoňové.

Více  informací o průběhu soutěže naleznete zde.

 

 

 

Uzávěrka prvního ročníku soutěže je 15. března 2023.

Vítězný text získá Cenu poroty, která je honorována částkou 30 000 Kč. Udělena bude rovněž Cena diváků za nejlepší inscenované scénické čtení jednoho z finálních soutěžních textů. Vyhlášení vítězů, stejně jako uvedení finálních textů v podobě inscenovaného scénického čtení, proběhne na 2. ročníku Festivalu Radosti na podzim 2023.

Přihlášku a více informací si stáhnete zde.

Vážení soutěžící, pro Vaši hojnou účast, která nás velice těší, jsme museli posunout termín pro vyhodnocení textů porotou na 1. 9. 2023. O postupujících textech Vás tedy budeme informovat začátkem září. Děkujeme za pochopení.

Porota literární soutěže

Miloslav Klíma

Dramaturg, vysokoškolský pedagog, dlouholetý prorektor pražské AMU, jedna z nejvýznamnější osobností české divadelní dramaturgie, které se věnoval na scénách napříč republikou. V devadesátých letech byl děkanem Divadelní fakulty AMU, na této škole dodnes vyučuje. Formoval novou, komplexně pojímanou podobu dramaturgie, významně ovlivnil řadu studentů, později výrazných tvůrců loutkového a alternativního divadla. V 80. letech minulého století, kdy působil v Divadle DRAK v Hradci Králové, vzniklo především ve spolupráci s Josefem Kroftou jeho několik legendárních a i mezinárodně úspěšných projektů, které oslovily jak mladé, tak dospělé publikum a patřily k nejvýraznějším divadelním počinům své doby.

Zoja Mikotová

Režisérka a vysokoškolská pedagožka. Vystudovala činoherní režii na brněnské JAMU, deset let byla režisérkou a choreografkou v Loutkovém divadle Radost. V roce 1992 založila na Divadelní fakultě JAMU ateliér Výchovná dramatika Neslyšících (VDN), tématice divadla neslyšících se od té doby věnuje. Má za sebou stovky inscenací po celém světě, přednáší na konferencích, vede tvůrčí dílny, na DIFA JAMU učí neslyšící studenty a je školitelkou doktorandů.

Dora Bouzková

Loutkářka, herečka, performerka a lektorka. Absolventka hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Už v průběhu studia v roce 2001 založila nezávislé profesionální divadelní uskupení Loutky bez hranic. V rámci tohoto spolku připravuje spolu s dalšími tvůrci inscenace a organizuje mezigenerační výtvarně-divadelní workshopy. 

Pavla Nejedlá

Redaktorka literatury pro děti a mládež brněnského nakladatelství Host, překladatelka z norštiny. Vystudovala bohemistiku a nordistiku na FF UK v Praze a norskou literaturu a jazyk v Bergenu a v Tromsø. Literárnímu překladu se věnovala už při studiu a na svém kontě má přes dvacet titulů, mimo jiné knihu Farářka od Hanne Ørstavikové, román Neklidní od Linn Ullmannové, dětskou knihu Kari Staiové Jonáš a Nenáš nebo dílo úspěšné  švédské autorky picture booků Emmy AdBågeové  – Ďolík. Na práci literární redaktorky ji nejvíce baví propojení literatury s výtvarným a dramatickým uměním, objevování nových výtvarných stylů a boření stereotypů.

Archiv

Festival Radosti 2021

katalog ke stažení

Naši partneři:

brno_logo

Divadlo Radost

příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno-Zábrdovice

IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
DS: k6dkmq9