Divadlo Radost

člen Asociace divadelních lektorů
BRNO, Bratislavská 32,

otevírá od září 2022
nové dětské

Radostné divadelní studio

pro dvě skupiny dětí ve věku 6 - 12 let.

Chcete, aby vaše děti trávily svůj volný čas tvůrčím způsobem a v bezpečném prostředí? Rozvíjely svou fantazii, řeč, hlas, pohyb, zpěv, tanec, výtvarné schopnosti?
Nabízíme 1x týdně dvě hodiny plné her a nových zážitků pod vedením profesionálních lektorů a herců Divadla Radost.

Školné za dítě je 4000,- Kč/rok,
maximální počet dětí ve skupině 10-12.

Ozvěte se nám na e-mail sasinek@divadlo-radost.cz

Pošleme vám bližší informace.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Radostné divadelní studio (dále jen RDS) nabízí od sezóny 2021/2022 celoroční výuku (po dobu školního roku) pro děti ve věku 6-12 let se zájmem o divadlo. Děti se s lektory potkávají každé ÚTERÝ na 2 hodiny ve dvou skupinách rozdělených podle věku:

I. skupina – mladší (6-9 let) – hl. lektor: Mgr. Věra Sasínková

II. skupina – starší (9-12) – hl. lektor: Mgr. Míša Rotterová

RDS se snaží nabídnout více, než mohou divadelní kroužky při školách či dramatické obory na ZUŠ. V prvé řadě je to profesionální divadelní prostředí. Výuka nejčastěji probíhá na malé scéně Divadla Radost, využíváme ale i velkou scénu či loď, případně venkovní amfiteátr. Dále se děti potkávají s profesionálními lektory z řad hereckého souboru, ale i dalších divadelních profesí (divadelní lektorka, zvukař, osvětlovač atd.).

  • Kateřina Höferová (herečka), Mgr. Radim Sasínek (herec), Jiří Skovajsa (herec), Kateřina Rakovčíková (loutkoherečka), Tereza Mrkosová (bývalá členka baletu ND Brno, dnes pedagožka baletní školy I.V.Psoty), Tereza Haraštová (divadelní lektorka), Jakub Ždánský (zvukař), Petra Hladůvková (divadelní maskérka) atd.

Výuka se snaží ukázat dětem, co vše je divadlo. Umožňuje jim potkat se s různými aspekty divadla. Primárně se zaměřuje na získání a rozvoj těchto dovedností:

- schopnost používat svůj hlas v životě i na jevišti
- pohyb na jevišti
- dialog a spolupráce
- improvizace
- znalost základních divadelních pojmů

Výuka se snaží dětem přinést, mimo získání divadelních dovedností, i kompetence komunikativní a sociální. Děti jsou vedeny k respektování svých kamarádů a jejich nápadů, k vyjádření vlastního názoru i schopnosti přednést konstruktivní kritiku. Je podporována jejich kreativita a schopnost tvořit.

V rámci speciálních hodin si děti mohou vyzkoušet různé taneční styly, věnují se zpěvu i výtvarné činnosti, jako je výroba loutek či kulis a rekvizit pro závěrečnou inscenaci. Dostanou se do osvětlovací kabiny i ke zvukařskému pult, naučí se práci s mikrofonem či mikroportem. Také si vyzkouší divadelní líčení i ovládání nejrůznějších druhů loutek.

Celoroční výuka směřuje k nazkoušení inscenace, kde děti zužitkují získané dovednosti a vyzkouší si je v praxi. Není to ovšem primární cíl. V závěru školního roku se inscenace (či ukázka z ní) odehraje pro veřejnost (rodiče, kamarády a příznivce divadla).

Motivací pro děti je do budoucna šance stát se součástí některých profesionálních inscenací Divadla Radost.

Divadlo Radost

Lektoři

Divadlo Radost