PRONÁJEM

Divadlo Radost krátkodobě pronajímá prostory foyer a divadelních sálů.

Ve dvorním traktu divadla (vjezd z ulice Cejl) je cca 40 parkovacích míst.

Více se o pronájmu a cenách dozvíte u Niny Šeré: 730 870 377 nebo sera@divadlo-radost.cz.

Velká scéna

hlediště, scéna, světla 1, světla 2, zvukový aparát

Malá scéna

hlediště a jeviště

Letní scéna

hlediště, scéna

Muzeum loutek

Parkoviště